Future work skills: Sensemaking

I en värld som sedan länge blir alltmer globaliserad, digitaliserad och komplex kan det vara svårt att veta vad man ska tro och agera på. Allt som kan automatiseras är på väg att automatiseras. Rutinarbeten försvinner. Samtidigt ökar kraven på oss människor att använda vår kognitiva och empatiska förmåga till kreativa insikter och lösningar. Därför är sensemaking/meningsskapande en av de kompetenser som står högst i kurs i arbetslivet inom en snar framtid. Bilden kommer från en rapport från Institute for the Future.

Lämna ett svar