Stäng av autopiloten. Det är dags för collaborative sensemaking.

English version: please scroll down   Vad lärde du dig i veckan? Vad förvånade dig? Denna veckan höll vi en öppen workshop i collaborative sensemaking, jag (Anna Lundbergh) och Helene Stalin Åkesson, graphic recorder, med 20 deltagare. Jag ska berätta något som jag lärde mig. Men först några ord om varför och vad. Med de […]

Future work skills: Sensemaking

I en värld som sedan länge blir alltmer globaliserad, digitaliserad och komplex kan det vara svårt att veta vad man ska tro och agera på. Allt som kan automatiseras är på väg att automatiseras. Rutinarbeten försvinner. Samtidigt ökar kraven på oss människor att använda vår kognitiva och empatiska förmåga till kreativa insikter och lösningar. Därför […]