Sensemaking är en nyckelkompetens  –  den mest underskattade ledarförmågan när förutsättningar förändras eller är svåra att överblicka pga komplexitet. Meningsskapande kan vi säga på svenska. Vi skapar mening genom att tolka intryck, addera dem till vår referensram och får en tillräckligt bra bild av läget för att agera. När vi agerar blir bilden tydligare. Det är ett ständigt pågående flöde. Och det är en avgörande förmåga för att navigera och vara framgångsrik i en värld präglad av förändring. Meningsskapande ger tydlighet, riktning, engagemang, innovation och stärkt konkurrenskraft. Hur det går för en verksamhet är resultatet av organisationens samlade sensemaking.