Vad betyder sensemaking?

Sensemaking, eller meningsskapande, är processen då man skapar medvetenhet och förståelse i situationer med hög komplexitet eller osäkerhet, för att fatta beslut och agera. Det är ett kontinuerligt försök att förstå kopplingar (mellan människor, platser och händelser) för att förutse konsekvenser och agera effektivt. I vardagen använder du till exempel denna förmåga för att veta hur du […]

Frågor

”The questions you ask about the world determine the success you get in the world.” /Adam Robinson