First principle

”The first rule is that you’ve got to have multiple models, because if you just have one or two the nature of human psychology is such that you’ll torture reality so that it fits your models, or at least you’ll think it does.”   /Charlie Munger, 1994

Simplicity beyond complexity

När vi förenklar på ett reduktionistiskt sätt (överförenklar), så blir läget komplicerat. Det vi behöver söka är ”simplicity beyond complexity”, det vill säga att bejaka komplexiteten och dra slutsatser baserat på mönster i den.