Stäng av autopiloten. Det är dags för collaborative sensemaking.

English version: please scroll down   Vad lärde du dig i veckan? Vad förvånade dig? Denna veckan höll vi en öppen workshop i collaborative sensemaking, jag (Anna Lundbergh) och Helene Stalin Åkesson, graphic recorder, med 20 deltagare. Jag ska berätta något som jag lärde mig. Men först några ord om varför och vad. Med de […]

Ledarskap

”True leadership is about creating a domain in which we continually learn and become more capable of participating in our unfolding future.” /Joseph Jaworski

Vad betyder sensemaking?

Sensemaking, eller meningsskapande, är processen då man skapar medvetenhet och förståelse i situationer med hög komplexitet eller osäkerhet, för att fatta beslut och agera. Det är ett kontinuerligt försök att förstå kopplingar (mellan människor, platser och händelser) för att förutse konsekvenser och agera effektivt. I vardagen använder du till exempel denna förmåga för att veta hur du […]