Att navigera härifrån och framåt

Hur vi uppfattar en situation är avgörande för hur vi agerar i den. Det låter självklart, men ofta så går vi på autopilot baserat på tidigare kunskaper och förlitar oss på att allt är mer eller mindre som det brukar vara; förenklingar sparar energi och gör att vi kan vara produktiva. Men att gå på […]

Stäng av autopiloten. Det är dags för collaborative sensemaking.

English version: please scroll down   Vad lärde du dig i veckan? Vad förvånade dig? Denna veckan höll vi en öppen workshop i collaborative sensemaking, jag (Anna Lundbergh) och Helene Stalin Åkesson, graphic recorder, med 20 deltagare. Jag ska berätta något som jag lärde mig. Men först några ord om varför och vad. Med de […]