Workshops

Hur navigerar du 2018?

Vi befinner oss i en brytningstid då samhällsstrukturer förändras och den teknologiska utvecklingen går allt snabbare. Massor av möjligheter! Men hur fångar du upp dem? Kunskap och information är det ingen brist på idag, däremot är perception en knapp resurs. Fångar du upp svaga signaler, eller filtrerar bort dem som brus? Söker du information som motsäger det som du vill höra eller skapar du omedvetet en filterbubbla och grupptänkande?  Några av de mest uppmärksammade nyheterna de senaste åren har gällt situationer där ledningen missade att ta hänsyn till information som sedan visade sig vara avgörande. Behovet av att en modern verksamhet är agil och flexibel är etablerat men fokus ligger ofta på produktion och leverans. Beslutsfattande och strategiprocess behöver också vara agilt. Du kanske själv har varit i en situation där det är fokus på att leverera enligt plan och så ställs allt på ända? Det är lätt att vara efterklok men det går faktiskt att vara mer förklok.

Bli bättre på att navigera och ta vara på den kollektiva intelligensen i verksamheten för att fånga möjligheter, minimera risker och kunna vara mer proaktiv. Samtidigt ökar samarbetsförmåga och engagemang. Denna workshop ger nya perspektiv och stärker din förmåga till lyhört ledarskap i förändring och komplexitet. Vilka faktorer utgör hinder och vilka åtgärder stöttar ett effektivt meningsskapande i ett team?

”Alla projekt borde starta med en sådan här workshop!”   

/Tidigare deltagare

 

Vad: Sensemaking i i en tid som präglas av förändring och komplexitet. En mix av kunskap (forskningsbaserad), erfarenhet, exempel och övningar. Du får med dig insikter och konkreta redskap som du kan applicera direkt i ditt arbete.

Effektmål: Livskraftig, agil och innovativ verksamhet.

För vem: Du som är chef, teamledare, HR-specialist, projektledare, intraprenör eller entreprenör.

Din guide är Anna Lundbergh

Kontakta mig gärna så berättar jag mer!

Länk till LinkedIn

Välkommen! Kontakta oss här: