Future work skills: Sensemaking

I en värld som sedan länge blir alltmer globaliserad, digitaliserad och komplex kan det vara svårt att veta vad man ska tro och agera på. Allt som kan automatiseras är på väg att automatiseras. Rutinarbeten försvinner. Samtidigt ökar kraven på oss människor att använda vår kognitiva och empatiska förmåga till kreativa insikter och lösningar. Därför […]